הצהרת נגישות

כרטיס ממסר למסך חשמלי

כרטיס ממסר למסך חשמלי PCAL2

כרטיס ממסר המיועד לקבל פקודה ממגע יבש במתח/זרם נמוך המגיעה מבקר הפעלה (כדוגמת הפיקסי או ה-WP8 שלנו) אך מיועד גם לבקרים אחרים הנמצאים בשוק.

בעזרתו נעלה או נוריד מסך הקרנה נגלל חשמלי. מיועד לשליטה על מסך חשמלי ברוחב של עד 3.66 מ'. במסכים גדולים יותר אנו מספקים את הכרטיס עם מגען או ממסר כח חזק יותר בהתאם לסוג המסך והמנוע בתוכו.
הכרטיס מצוייד בספק כח וממסר איכותי לעבודה רצופה ללא תקלות לשנים רבות. מיועד גם לבקרים אחרים הנמצאים בשוק.

חיבורים:

בצידו האחד מחבר 4 מקום לכניסת מגע יבש, בתמונת החיבורים הראשונה בהמשך קיימים בצד ימין של המחבר 2 מגעים המסומנים ב- C C , קרי, CONTROL. סגירת מגעי ה- CONTROL תפעיל את ממסר הכח ותאפשר הורדה של המסך החשמלי, והפוך, פתיחה של מגעי ה- CONTROL תעלה מעלה את המסך החשמלי.

בצידו השני של הכרטיס שני מחברים מופרדים 3 בכל צד. השלישייה השמאלית כפי שנראית בתמונת החיבורים השנייה בהמשך מיועדת לחיבור מתח הזנה: פאזה, אפס והארקה L-G-N. השלישייה הימנית כפי שנראית בתמונה זו מיועדת לחיבור מסך הקרנה חשמלי: מוליך האפס (כחול) באמצע , ומימינו ומשמאלו פאזה "מעלה" ופאזה "מטה" של מסך ההקרנה בהתאמה, בדרך כלל בצבעי חום ושחור.

אזהרה: להתקנה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך! הכרטיס מיועד להתקנה בקופסת חשמל סגורה למניעת התחשמלות במגע מקרי.

כרטיס ממסר למסך חשמלי PCAL2

כרטיס ממסר למסך חשמלי

כרטיס ממסר למסך הקרנה נגלל חשמלי - חיבורים

כרטיס ממסר למסך הקרנה נגלל חשמלי

כרטיס ממסר למסך נגלל חשמלי

 

ממסר כח למסך חשמלי

מערכת בקרת מסך ממגע יבש/מתח נמוך המיועדת למסכים גדולים מאד, מעל 4 מטר רוחב מסך.
ניתן לחיבור לכל בקר או מערכת שליטה עם מגע יבש או ממשק I/O.
הפעלה מול מגע יבש או מתח 12 וולט DC בזרם נמוך.

ממסר כח למסך הקרנה נגלל חשמלי

ממסר כח למסך חשמלי גדול/רחב