הצהרת נגישות

עינית שידור בודדת

עינית שידור IR בודדת עם פלג

עינית שידור IR בודדת עם פלג למוצרי IR BLOCK, כרטיס שידור IR, מרחיקים ועוד.

עינית איכותית בעל טווח שידור רחב מעבר לאזור ההדבקה.

עינית שידור בודדת

עינית שידור בודדת