הצהרת נגישות

עינית בודדת כבל גידים

עינית IR בודדת עם כבל

עינית IR בודדת עם כבל גידים חשופים להארכה או לחיבור למחברי ציודים.

עינית עם טווח פיזור רחב מעבר לאזור עליו היא מודבקת, עוזר מאד במקרים בהם קשה לדייק במיקום ההדבקה מול המקלט.

עינית בודדת כבל גידים

עינית בודדת כבל גידים